فرم درخواست تاسیس موسسات هنری تک منظوره

تقاضا دهنده باید مدیر مسئول باشد.

مدیر مسئول (تقاضا دهنده) *
*
*
* تمامی فرم ها و مدارک در یک فایل فشرده و حداکثر حجم 2 مگابایت باشد.


پیگیری فرم درخواست