یاداشت

 

در حاشیه گشایش هفته هنر استان سیستان و بلوچستان

تبادل نظر هنرمندان

سیدحجت حسینی طباطبایی

 برگزاری هفته هنر استان ها با توجه به این موضوع که هر استان نماینده فرهنگ و هنر خود را به پایتخت کشور می آورد و موجبات آشنایی مردم تهران را فراهم می کند بسیار تاثیرگذار است. این رویداد به معرفی هنرمندان فعال مراکز استان ها کمک می کند. هنرهای ایران در اقصی نقاط ایران به فراموشی سپرده شده و می توان با عرضه آن در این گونه مراسم باعث زنده نگه داشتن آن شد. لازم است متولیان فرهنگ و هنر برای  احیای سنت ها برنامه های بیشتری داشته باشند. همچنین زمینه آموزش برای هنرمندان محیا شود تا شاگردانی را در حوزه فعالیت خود پرورش دهند تا برخی از هنرها با از دنیا رفتن یک هنرمند از بین نرود. این کار بسیار ارزشمند است.هفته های هنر استان ها چند ویژگی و فایده مهم دارد که مهمترین آن دور هم آوردن هنرمندان در یک مکان است. این جریان موجب تبادل نظرو اطلاعات درباره برخی موضوعات در بین هنرمندان هر منطقه خواهد شد که در وسعت بیشتر در پایتخت نمود دارد. این دیدار و تبادل نظردرارتقا فرهنگ و هنر نیز موثر است. با برنامه ریزی مناسب مسوولان می توان علاوه بر تهران در مراکز استان ها شاهد این هفته های هنر بود. با توجه به مشغله های مردم تهران در مراکز استان ها استقبال بیشتری از هنرهای سنتی می شود. پس از برپایی یک هفته هنر نقاط ضعف و قوت بررسی شود تا در برنامههای بعدی شاهد برگزاری هر چه بهتر معرفی آداب و رسوم اقوام ایران باشیم.

*پیش کسوت تعزیه خوان که در هفته هنر استان سیستان و بلوچستان تجلیل شده است.