به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • آیین نامه شورای هنر

آیین نامه شورای هنر
(مصوب جلسه 425 مورخ 27/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به منظور تدوین سیاست های لازم در امر هنر، شورای هنر یه عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی تشکیل می شود.
ماده1- وظایف
1-تدوین سیاست های کلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقـلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2-پیشنهاد سیاست ها و راهکارها در زمینه:
الف - آموزش عالی و پژهش های هنـری.
ب - ارتقاء فرهنگ مکتوب هنر مذهبی و شرقی از طریق ایجاد تسهیلات تألیف و ترجمه.
ج- تعیین اولویت ها در تولیدات هنری.
د – معرفی آثار هنری ایران و هنـرمندان کشورهای اسلامی و شرقی به جهان (از طریق تألیف، ترجمه، برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها...)
هـ - شناسایی، معرفی، حفظ و صـیانت از آثار هنری کشور.
و – انتقال مفاهیم و ارزش های انقـلاب اسلامی به نسل جدید از طریق هنر.
ز – تببن جنبه های نظری هنر در زمینه هایی چون زیبایی شناسی، عرفان، فلسفه و همچنین شناسایی و نقد جریانات هنری.
ح – برنامه ریزی برای معرفی آثار کلاسیک فرهنگی –هنری به منظور حفظ و اشاعه هویت فرهنگ ایرانی – اسلامی.
3-تقـویت ارتباط و هماهنگی میان بخش های تولیدی، اجرایی و عامی هنر.
4-تعیین سیاست های معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی.
5-حمایت از پژوهش های دینی، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر و استفاده کاربردی از نتایج این پژوهش ها در تولید آثار هنری، معماری و شهر سازی.
6-تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که از شورای عالی انقــلاب فرهنگی ارجاع می شود.
7-ارزیابی گزارش سالانه فعالیت های هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقـلاب فرهنگی.
8-تبیین نقش کاریردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاست های مربوط به آن.
9-بررسی مواردد ارجاعی از شورای عالی انقـلاب فرهنگی.
ماده 2- اعضاء :
1-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
2-وزیر فرهنگ و آموزش عالی
3-رییس سازمان صدا و سیما
4-رییس سازمان تبلیغات اسلامی
5-سه نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
تبصره 1- رییس، دبیر و منشی از میان اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره 2- احکام اعضای بند5 و رییس شورا توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت سه سال صادر می شود.
تبصره 3- ( الحاقی مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقـلاب فرهنگی) – معاونین اعضای بند 1 تا 5 و رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی حسب موضوع می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای هنر شرکت نمایند.
ماده 3- شورا می تواند برای اجرای وظایف خود گروه های کار تشکیل دهد و در موضوعات هنری از صاحب نظران و کارشناسان مربوط افرادی را برای مشورت دعوت کند.
ماده 4- مصوبات شورا پس از تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دبیرخانه شورای عالی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
آیین نامه فوق در ماده 4و تبصره 2در جلسه 425 مورخ 27/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.