قوانین و مقرراتضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه

ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه

ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه
(مصوب جلسه 461 مورخ 6/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 461 مورخ 6/2/79 بنا به پیشنهاد شورای هنر به استناد تبصره 1 ماده 3 «سیاست‌های هنرهای نمایشی» مصوب 26/11/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده 1- مقصود از نمایش در این ضوابط اجرای هر گونه نمایش ایرانی و خارجی، از جمله نمایش‌های مذهبی، سنتی، شادی آفرین و تفریحی با زمان‌های کوتاه و متوسط و طولانی است.
ماده2- کلیه نمایش‌هایی که در تالارهای تئاتر یا تالارها و فضاهای دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته می‌شود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می‌گیرد باید دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
تبصره 1- مادام که در تهران، مراکز هنرهای نمایشی وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر تالارهای نمایشی دولتی و غیردولتی را به عهده دارد. شورای مرکزی نظارت بر نمایش عهده‌دار صدور پروانه خواهد بود.
تبصره 2- نظارت بر نمایش و صدور پروانه در مراکز استان‌ها بر طبق این ضوابط به عهده ادارات کل و در شهرستان‌ها ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
تبصره 3- در شهرهایی که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس نشده متقاضیان باید از نزدیک‌ترین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش اخذ نمایند.
تبصره 4- با استناد به تبصره 2 ماده 3 «اصول سیاست‌های هنرهای نمایشی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت بر اجرای نمایش در داخل مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی، دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تئاترهای تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی و براساس این ضوابط تابع آیین‌نامه مربوط به خود است.
ماده 3- اجرای هر گونه نمایش در کلیه تالارها در صورتی که در بردارنده نکات ذیل نباشد آزاد است و بر این اساس نظارت و برای آنها پروانه نمایش صادر خواهد شد.
1.انکار، نفی، مخدوش کردن و یا اهانت به اصول و فروع دین مقدس اسلام.
2.اهانت به پیامبران الهی، ائمه معصومین(ع)، امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مراجع تقلید.
3.هتک حرمت ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی.
4.ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقلاب اسلامی.
5.توهین به مفاخر سیاسی، عامی و مذهبی کشور.
6.اشاعه فساد فحشا و اعمال منافی عفت عمومی.
7.اشاعه نژاد پرستی و نفی برابری انسان‌ها و مخصوصاً تمسخر طوایف و اقوام ایرانی.
8.تضعیف وحدت ملی، منافع و امنیت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران.
9.ضعف شدید هنری به لحاظ اجرا، به نحوی که ذوق و سلیقه تماشاگران را به انحطاط بکشاند.
10.   تشویق، ترغیب و ترویج یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد از طریق نامشروع مانند قاجاق و غیره.
11.   کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان و ضدیت با خط مشی و بینش مبنی بر حفظ استقلال کشور.
12.   ترویج و تبلیغ مرام‌های گروه‌های محارب و غیر قانونی و فرق ضاله و همچنین دفاع از نظام‌های استبدادی و استکباری.
13.   بیان کاذب وقایع اسلام و انقلاب اسلامی، به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
14.                  هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه.
ماده 4-
الف- شورای مرکزی نظارت بر نمایش در مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل:
1- دو نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به امور هنری و نمایشی به تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی.
2- یک نفر کارشناس دارای بینش سیاسی و اجتماعی.
3- سه نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد رشته تئاتر و یا دارای حداقل 10 سال سابقه کار حرفه‌ای در عرصه هنرهای نمایشی.
تبصره1- اعضای موضوع بند 1 شورای مرکزی نظارت بر نمایش از سوی رییس مرکز هنرهای نمایشی معرفی و پس از تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی از سوی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب خواهند شد.
تبصره 2- سایر اعضای شورای مرکزی نظارت بر نمایش توسط رییس مرکز هنرهای نمایشی معرفی و با حکم معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می گردند.
تبصره 3- رییس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی، بدون حق رأی دبیری شورا را برعهده خواهند داشت.
تبصره 4- منظور از کارشناسان تئاتر، کسانی هستند که ضمن داشتن حسن شهرت در عرصه تئاتر دارای سوابق روشن آموزشی و پژوهشی و تجربیات مؤثری در این زمینه باشند. این افراد می‌بایست به قانون اساسی ج.ا.ا و ارزش‌های مندرج در اصول سیاست‌های فرهنگی التزام عملی داشته باشند.
ب) شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها شامل:
1- یک نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسایل هنری، به تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان یا شهرستان.
2- دو نفر کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسایل نمایش و تئاتر.
3- دو نفر کارشناس تئاتر (طبق تعریف ارائه شده در تبصره 4 بند الف این ماده).
تبصره 1- عضو مرجع بند 1 شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی و پس از تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان از سوی رییس مرکز هنرهای نمایشی منصوب خواهد شد.
تبصره 2- سایر اعضای شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حکم رییس مرکز هنرهای نمایشی منصوب می‌گردند.
ماده 5- جلسات شورای نظارت مرکزی و شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور 4 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با حداقل 3 نفر معتبر می باشد.
ماده 6- شورای نظارت مرکزی و شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها در صورت لزوم می‌توانند از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف مربوط به موضوع نمایش برای مشاوره دعوت به عمل آورند.
ماده 7- مدت اعتبار پروانه نمایش در همان پروانه ذکر خواهد شد.
تبصره- شوراهای نظارت موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت متن نمایش و یک هفته پس از بازبینی نمایش، نظر خود را کتباً به متقاضی اعلام نمایند.
ماده 8- در صورتی که نمایش طبق این ضوابط موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رأی صادره معترض باشد باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ از تاریخ ابلاغ رأی شورای نظارت مرکزی و شوراهای نظارت استان تقاضای بازبینی مجدد را به شورای عالی نظارت تسلیم کند.
نمایش‌هایی می‌توانند در شورای عالی نظارت مطرح گردند که در شورای نظارت با اتفاق آرا مردود شناخته نشده باشند.
ماده 9- شورای عالی نظارت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف) رییس مرکز هنرهای نمایشی.
ب) دو نفر با حداقل مدرک کارشناسی ارشد تئاتر با معرفی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ج) یک نفر کارشناس دارای بینش اسلامی، سیاسی و اجتماعی.
د) رییس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی بدون حق رأی.
تبصره1- رأی شورای عالی نظارت قطعی و لازم‌اجرا است.
تبصره2- شورای عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند از صاحب‌نظران جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.
تبصره3- اعتراض به رأی صادره از سوی شورای نظارت بر نمایش در شهرستان در «شورای نظارت بر نمایش استان» رسیدگی خواهد شد.
ماده 10- پروانه‌های نمایش صادره از سوی مرکز هنرهای نمایشی (شورای نظارت مرکزی) در سراسر کشور معتبر است، مگر آن که در پروانه نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجرای آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشد.
تبصره –پروانه‌های نمایشی صادره از سوی ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها فقط در همان استان و شهرستان‌ معتبر است.
ماده 11- متقاضی پروانه نمایش باید کلیه اطلاعات و مشخصات مربوط به نمایش مورد تقاضا را در پرسشنامه‌هایی که از سوی مرکز هنرهای نمایشی، اداره کل یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار او گذاشته می‌شود قید و تحویل نماید.
تبصره –پرسشنامه‌های مورد اشاره در این ماده به صورت یکسان از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در اختیار شورای نظارت مرکزی و شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.
 ماده 12- با هر کس که بدون أخذ پروانه نمایش از مراجع ذی‌صلاح مندرج در این ضوابط مبادرت به اجرای نمایش کند، طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر حسن انجام این ضوابط را بر عهده دارد.
این ضوابط در 13 ماده و 16 تبصره در جلسه 461 مورخ 6/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
فصل اول:تعریف
ماده 1- آموزشگاهآزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و یا «مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود به مکانی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقه‌مند به یکی از رشته‌های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگ‌های انقلابی، هنرهای نمایشی، هنرهای سنتی) برای اشاعه فرهنگ و هنر، براساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی و یا حقوقی تأسیس می‌گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور (ابلاغیه شماره 2014 /دش مورخ 2/6/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح و مراحل فعالیت آموزشگاه‌ها الزامی است.
تبصره 1- هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید.
تبصره 2- مؤسسات چند منظوره برای آموزش‌های مختلف هنری باید برای هر کدام از زمینه‌های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.
فصل دوم:ارکان
ارکان شامل مؤسس یا هیأت مؤسس مدیر مسئول به شرح ذیل خواهد بود:
ماده2- مؤسس
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با سرمایه‌گذاری و طی مراحل ذکر شده در این مصوبه اجازه تأسیس مؤسسات یا آموزشگاه‌های هنری را دریافت می‌کنند.
ماده 3- مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر.
5- داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)
6- (اصلاحی مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی) – متأمل یا داشتن حداقل 27 سال سن.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزش‌های هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند.
ماده4-وظایف و مسئولیت‌های مؤسس و یا هیأت موسس:
1- درخواست صدور اجازه تأسیس آموزشگاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تحویل مدارک لازم.
2- ارائه مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی، فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات وسایل لازم مورد تأیید شورای فنی استان باشد.
3- معرفی مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط برای تصویب به شورای فنی استان.
تبصره- در صورت عزل، استعفا یا فوت مدیر مسئول باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط به شورای فنی استان معرفی شود.
ماده5- مدیر مسئول به پیشنهاد مؤسس و هیأت مؤسس و تأیید شورای فنی استان مشغول به کار می‌شود. مدیر مسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد:
1- داشتن تحصیلات عالی ( لیسانس یا بالاتر) در یکی از رشته‌های هنری، حسب نوع فعالیت آموزشگاه
2- دارا بودن یکی از درجات 1و2و3 هنری در رشته مربوط از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.
3- دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برای آموزشگاههای آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.
 
4- دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته‌های هنری حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( در استان‌های کشور، به غیر از استان تهران).
5- دارا بودن صلاحیت‌های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری.
تبصره1- مدیران مسئول و جانشینان آنها در آموزشگاه‌های مخصوص آقایان باید منحصراً مرد و در آموزشگاه‌های مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
تبصره2- فعالیت آموزشگاه‌ها باید منحصراً در زمینه آموزش آقایان یا بانوان باشد.
ماده 6- وظایف مدیر مسئول:
1- نظارت و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی – فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آم.زشگاه.
2-اجرای کلیه مقررات و بحشنامه‌های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3- حضور مرتب در آموزشگا.
4- حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسی، ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آنها به مسئولین و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5- ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به دوره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان.
تیصره- در غیاب مدیر مسئول، کلیه وظایف برعهده جانشین وی می‌باشد، جانشین مدیر مسئول باید همان شرایط مدیر مسئول را داشته باشد.
فصل سوم: شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری
ماده7- به منظور دستیابی به اهداف زیر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود:
الف- رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری در سراسر کشور.
ب- ایجاد هماهنگی‌های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور.
ج- رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرای صادره از شورای رسیدگی و نظارت استان.
ماده8- اعظای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری عبارتند از:
- معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رییس شورا).
- رییس مرکز گسترش آموزش‌های هنری
- نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
- کارشناس مسایل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- سه نفر کارشناس مسایل هنری حسب موضوع جلسه.
تبصره 1- کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‌های هنر (دولتی – غیردولتی) از سوی ریسس شورا دعوت خواهد شد.
تبصره 2- آرای صادره از سوی شوراهای رسیدگی و نظارت استان ظرف مدت 20 روز، قابل اعتراض در شورای مرکزی نظارت است.
تبصره 3- رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند.
ماده 9- شوراهای رسیدگی و نظارت استان‌هابرای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شوند.
1- مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا.
2- رییس اداره هنری اداره کل استان.
3- کارشناس مسایل دینی با انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
4- دو نفر کارشناس مسایل هنری حسب موضوع جلسه.
تبصره- کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‌های هنر (دولتی –غیردولتی) از سوی رییس شورا دعوت به عمل خواهند شد.
ماده10- مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان با رأی اکثریت اعضاء قابل اجرا بوده و از طریق مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان قطعی و لازم‍‌الاجرا است.
ماده 11- مصوبات شورای رسیدگی و نظارت استان نباید مغایر مفاد این ضوابط و سایر مقررات جاری کشور باشد.
ماده 12- وظایف و اختیارات شورای رسیدگی و نظارت استان:
1- بررسی و تأیید صلاحیت هیأت مؤسس، مدیر مسئول و جانشین مدیر مسئول.
2- نظارت بر عملکرد و برنامه‌های آموزش هنری آموزشگاه‌های استان براساس ضوابط ابلاغی.
3- تصویب نام آموزشگاه.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا لغو اجازه تأسیس آموزشگاه براساس ضوابط تعیین شده.
تبصره- صدور مجوز فعالیتآموزشگاه‌های آزاد سرود و آهنگ‌های انقلابی پس از اعلام شوراهای رسیدگی و نظارت استان و تأیید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری انجام خواهد شد.
فصل چهارم:نظارت
ماده13- شوراهای رسیدگی و نظارت استانی، بر فعالیت‌های آموزشگاه‌های استان نظارت خواهند داشت.
فصل پنجم:تخلفات
ماده14- اقدامات زیر متناسب با میزان تخلف با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های واصله پس از بررسی و تأیید و تصویب شورای فنی استان توسط دارات کل اعمال و سوابق در پرونده درج و بایگانی خواهد شد:
1- تذکر شفاهی.
2- تذکر کتبی.
3- اخطار کتبی.
4- توبیخ کتبی.
5- تعطیل موقت آموزشگاه از 3 ماه تا یک سال.
6- برکنار ساختن موقت یا دائم مدیر مسئول.
7- لغو اجازه تأسیس و تعطیل دائم آموزشگاه و در صورت لزوم معرفی متخلف به مراجع ذی‌صلاح.
ماده 15- مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:
1- تخلفات اخلاقی چون رواج بی‌بندوباری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار متذل و...
2- انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیأت مؤسس بدون موافقت شورای فنی استان.
3- به کارگیری کسانی که رد صلاحیت شده‌اند.
4- انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی.
5- تشکیل کلاس‌های مختلط.
تبصره- تشکیل کلاس‌های مختلط در برخی از زمینه‌ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است.
6- تشکیل هر نوع کلاس به جز آنچه در متن اجاره‌نامه تأسیس قید شده است.
 
تبصره- شورای فنی استان می‌تواند در مورد برخی از تخلفات فوق‌الذکر به مؤسس یا هیأت مؤسس اخطار در صورت عدم توجه مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نماید.
7- عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان.
 
فصل ششم: مقررات عمومی
ماده 16- آموزشگاه باید از مکان و ساختمان مناسب برخوردار بوده و نباید فعالیت آن مخل آسایش عمومی باشد.
ماده 17- اجازه تأسیس آموزشگاه‌هایی که حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ صدور، دایر نشده و یا فعالیت خود را کتباً به اطلاع اداره کل ارشاد نرسانده باشند لغو خواهد شد.
 ماده 18- اجازه تأسیس آموزشگاه و یا عضویت در هیأت مؤسس قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست.
ماده19- در صورت فوت یا استعفا یا اعلام عدم صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مؤسس، آموزشگاه تا پایان دوره و حداکثر تا یک سال با مسئولیت کامل مدیر مسئول به کار خود ادامه خواهد داد. تقاضای ترمیم هیأت مؤسس از سوی باقیمانده اعضاء بلامانع است.
تبصره- در صورتی که عضو مؤسس یک نفر باشد مجوز با معرفی کلیه وارث وی، به نام یک نفر واجد شرایط در ماده 3 این ضوابط صادر خواهد شد.
ماده 20- برای ثبت نام هنرجویان کمتر از 18 سال در آموزشگاه‌های آزاد موافقت کتبی ولی الزامی است.
ماده 21- بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه‍‌های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی، زن و کلیه کارکنان آموزشگاه‌های مخصوص آقایان، مرد باشند.
ماده22- اوراق و آگهی‌های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصراً با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.
ماده23- آموزشگاه‌ها موظفند دفتر آمار، ثبت نام و بازرسی مورد نیاز خود را تهیه و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره‌گذاری و پلمپ کنند.
ماده24- با تصویب این ضوابط کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی مربوط به آموزشگاه‌های آزاد هنری لغو می‌شود.
ماده25- پس از ابلاغ این ضوابط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیه آموزشگاه‌های هنری موظفند که حداکثر ظرف مدت یک سال بر طبق ضوابط و مقررات آن، اقدام به اخذ اجازه‌نامه تأسیس نمایند. در غیر این صورت امتیاز تأسیس آموزشگاه لغو خواهد شد.
حد نصاب امتیازات مکتسبه از عوامل تعیین درجات هنری برای اعطای درجه به شرح ذیل است:
حد نصاب امتیازات مکتسبه از عوامل درجات هنری
شماره (3)جدول
درجه هنری
1
2
3
4
5
حدنصاب
180
160
140
120
100